OTOPENI va deveni un oraș dezvoltat armonios, bine conectat între cartiere, cu Bucureștiul și cu localitățile învecinate, prietenos cu investitorii și cu o administrație deschisă cetățenilor. Va fi orașul în care vrei să te stabilești împreună cu familia, să înveți, să muncești și să îți petreci timpul liber.

Noi, Alianța USR PLUS Otopeni, vom acționa în interesul locuitorilor și ne vom asigura că aceștia beneficiază de toate facilitățile și serviciile de care au nevoie în localitate,  în condiții de siguranță, că respiră aer curat și toți membrii comunității au acces deplin la educație și sănătate.

Împreună dorim să construim o administrație locală responsabilă, care îi oferă cetățeanului o apartenență, o voce și perspectiva unei vieți mai bune la el acasă.

Dezvoltarea orașului se va face având la bază un document strategic cuprinzând liniile de dezvoltare pentru perioada 2020-2030, care va acoperi toate domeniile de interes și va include un nou Plan Urbanistic General.

Angajamentele expuse mai jos ni le asumăm în fața locuitorilor din Otopeni.

1. UN ORAȘ CU O CALITATE SUPERIOARĂ A VIEȚII

Utilități în tot orașul

Rețeaua de apă și canalizare a orașului nu a ținut cont de dezvoltarea urbanistică ulterioară și de nevoile în creștere ale locuitorilor, în acest moment  fiind subdimensionată, insuficientă și neacoperind toate zonele, în special noile zone rezidențiale (Odăi, Ferme și Otopenii de Jos).

Rețelele de electricitate și telecomunicații nu au fost modernizate, devenind, astfel un factor de risc pentru siguranța cetățenilor.

Vom acționa în interesul locuitorilor și ne vom asigura că aceștia beneficiază de toate utilitățile și facilitățile de care au nevoie în proximitate, la parametrii adecvați și în condiții de siguranță.

Propuneri:

 • Extinderea și modernizarea infrastructurii și a dotărilor tehnico edilitare existente (gaze, apă, canalizare), în toate zonele orașului și majorarea capacității rețelelor, astfel încât să poată funcționa la parametrii necesari 
 • Construcția a două stații de epurare, în estul și vestul orașului, cu capacitate extinsă, adaptate la numărul actual și anticipat de utilizatori
 • Transferul rețelelor aeriene de electricitate și telecomunicații în subteran, ceea ce va crește spațiul disponibil pentru dezvoltarea infrastructurii pietonale, prin dispariția multora dintre stâlpii de beton și va diminua impactul vizual și asupra mediului

Infrastructură rutieră și pietonală modernă în tot orașul 

Dezvoltarea orașului depinde în mod fundamental de infrastructura rutieră și pietonală. Deși s-au făcut multe promisiuni, străzile asfaltate au întârziat să apară.

Infrastructura rutieră s-a dezvoltat cu precadere, până în prezent, în zona veche a orașului, fără a ține cont de extinderea masivă a zonelor rezidențiale. Vechile drumuri de câmp au devenit căi de acces improprii unui transport rutier și pietonal modern. Lipsa acută a locurilor de parcare, a trotuarelor și a spațiilor de promenadă pune în pericol siguranța participanților la trafic.

Propuneri:

 • Sistematizarea noilor zone rezidențiale, prin crearea unor rețele stradale adaptate traficului de mașini și pietoni existent și preconizat și introducerea rețelelor edilitare anterior deschiderii șantierelor de construcție a ansamblurilor de locuințe. Acestea vor include și posibilitatea dezvoltării de spații publice, sociale si de servicii
 • Fluidizarea traficului auto și introducerea străzilor cu sens unic, reducerea vitezei maxime auto în zonele rezidențiale și reorganizarea intersectiilor 
 • Dezvoltarea unor zone de promenadă, ciclism și alergare prin amenajarea canalelor de desecare 
 • Crearea unei rețele de trasee urbane pentru bicicliști și încurajarea cetățenilor, în special a celor tineri, să utilizeze acest mijloc de transport
 • Implementarea unui sistem de iluminat public inteligent și integrarea sistemelor de supraveghere video centralizate
 • Construirea de parcări subterane moderne și durabile, în principalele zone aglomerate ale orașului, cu locuri de parcare în subteran și spatii verzi și de joacă la suprafată. Până în prezent s-au identificat cel putin 9 astfel de spații disponibile pe raza orașului

Servicii sociale moderne și de calitate

Educație

Cu o populație preponderent tânără și activă, necesarul de servicii educative și de îngrijire a copiilor nu este acoperit în Otopeni.  Educația este o prioritate pentru viitorul comunității.

Propuneri:

 • Construirea unei creșe de stat, cu o capacitatate de aproximativ 100 de locuri, unde copiii pot beneficia de servicii de îngrijire profesionistă, în condiții de securitate, de o bună pregătire pentru intrarea în învățământul preșcolar, precum și de posibilitatea oferită părinților (în special mamelor) de a reveni pe piața munciiFinanțarea, de la bugetul local, a unor cupoane sociale destinate familiilor aflate în nevoie și care au copii cu vârstă până la 3 ani, în vederea înscrierii acestora în instituții de educație timpurie (creșe) publice sau private
 • Înființarea unui after school (Școală după școală), pe lângă Liceul «Ioan Petruș», pentru aproximativ 500 de copii din ciclul primar, unde aceștia vor fi supravegheați, îndrumați și sprijiniți în efectuarea temelor. Activitățile vor fi de tip recreativ, dar vor asigura și recuperarea elevilor cu dificultăţi cognitive, emoţionale și logopedice. Se vor organiza activităţi de încurajare a lecturii independente, ateliere tematice etc. Masa caldă se va oferi contra cost, dar pentru copiii cu venituri reduse, aflați în evidența Direcției de Asistență Socială, costul va fi subvenționat de la bugetul local
 • Creșterea nivelului de pregatire a cadrelor didactice și a personalului de conducere a unităților de învățământ, in vederea cresterii calitatii invatamantului si adaptarea ofertei educationale la nevoile societatii si a nevoilor individuale a elevilor
 • Crearea unui sistem de clase moderne si digitale – un copil – un laptop/ tableta, un profesor – un laptop/ o tableta, achizitionarea de software educational si manuale digitale
 • Se vor acorda facilități și stimulente financiare cadrelor didactice care doresc sa se stabilească în Otopeni și celor care predau deja în oraș (transport, masă caldă și eventual locuințe speciale)
 •  

Sănătate

Otopeni nu poate asigura serviciile medicale necesare unui oraș modern cu aproximativ 30.000 de locuitori, deși nevoia este in continuă creștere.

Propuneri:

 • Construirea unei policlinci care va acoperi principalele specialități (medicină de familie, medicină generală, medicină internă, pediatrie, cardiologie, boli infecțioase, ORL, oftalmologie, obstretică-ginecologie, etc). Ea va asigura, de asemenea un serviciu de gardă permanentă și dotări pentru urgențe mici și medii 
 • Acordarea de facilități cadrelor medicale care-și stabilesc locul de muncă în Otopeni sau care își stabilesc și domiciliul și locul de muncă în Otopeni, inclusiv acordarea de spații pentru cabinete individuale pentru medicii specialiști
 •  

2. OTOPENI – UN ORAȘ CONECTAT

Otopeni este legat de localitățile învecinate prin liniile de transport regional ale STB care doar tranzitează orașul. Linia albastră  deservește doar  interiorul orașului, oprindu-se la granițele sale. Traversarea orașului din Est în Vest durează mult timp, iar traseul este unul anevoios. Stațiile și liniile de cale ferată sunt dezafectate sau nefuncționale, ceea ce duce la utilizarea exclusivă a căilor de acces rutier. În viziunea noastră, cartierele vor fi bine conectate între ele, iar orașul va fi parte a unei rețele intra și intercomunitare de transport.

Cetățeni conectați la decizii și implicați în viața orașului

Ne vom asigura că transparența va deveni de la un concept abstract, cum este în prezent, o realitate efectivă.

Modificările pe care le propunem urmăresc să echilibreze relația dintre administrația publică și cetățean, punând în mod real statul în slujba cetățeanului. Cetățenii își cunosc cel mai bine nevoile și problemele și vocea lor trebuie să fie auzită și dialogul instituționalizat.

Propuneri:

 • Crearea unei platforme informatice care să asigure informarea cetățenilor și interfața cu aceștia prin instalarea unor module dedicate sesizărilor/reclamațiilor și accesul la serviciile prestate de primărie 
 • Consultarea cetățenilor în deciziile majore, atât on-line, cat și prin întâlniri regulate cu cetățenii, atât la sediul Primăriei cât și pe teren, în zonele ce vor fi afectate de deciziile administrative sau proiectele avute în vedere
 • Implementarea unui sistem de bugetare participativă, prin care ideile și inițiativele locuitorilor devin realitate, un anumit cuantum din buget urmând a fi destinat proiectelor de interes public propuse de cetățeni și selectate de aceștia prin vot

Conectare la mediul de afaceri

Deși este parte integrantă a principalei porți de intrare în țară, potențialul de dezvoltare al orașului nu este exploatat corespunzător, interferența zonelor industriale cu cele rezidențiale, creând o percepție negativă celor care tranzitează orașul.

În următorii 10 ani vom reconecta administrația cu mediul de afaceri, ceea ce va atrage investiții și va crea resurse suplimentare pentru dezvoltare și locuri de muncă. Otopeniul va putea deveni un actor regional economic important.

Propuneri:

 • Construirea unui parc logistic și de business și atragerea investitorilor, prin acordarea de facilități și prin asigurarea infrastructurii necesare (străzi, canalizare, apă), aceasta nouă dezvoltare urmând să asigure resurse suplimentare de finanțare pentru proiectele de investiții și locuri de munca pe raza orasului
 • Transformarea centrului comercial Galeriile Otopeni în principala zonă comercială a orașului (mini mall) și atragerea de noi comercianți
 • Modernizarea complexului pieței și a zonei adiacente, limitarea spațiilor comerciale provizorii și mărirea zonei de parcări, inclusiv prin amenajarea unei parcări pentru biciclete
 • Sistematizarea actualelor zone cu construcții industriale, atât din interiorul orașului, cât și din proximitatea DN1

3. UN ORAȘ CURAT ȘI SĂNĂTOS

Dreptul locuitorilor din Otopeni la un mediu sănătos reprezintă o prioritate absolută, iar investiția în domeniu este o investiție în viitorul orașului.

Pe fondul unei dezvoltări accelerate a orașului și a regiunii, condițiile de mediu s-au deteriorat constant, în ultimii ani, având un impact negativ asupra calității vieții și a sănatății populației. Pentru ca noi și copiii noștri să trăim într-un mediu sănătos vom acționa în sensul combaterii și prevenirii poluării aerului și solului, reducerii noxelor, gestiunii sănătoase a deșeurilor și valorificării resurselor locale.

Propuneri:

 • Extinderea suprafeței de spații verzi în toate zonele orasului, la nivel european, astfel încât, până la sfârșitul anului 2024, să se ajungă la un minim de 20 mp/ locuitor, față de aproximativ 10 mp/locuitor, încurajarea dezvoltatorilor să prevadă spații verzi compacte în cartierele rezidențiale și amenajarea/ construirea de scuaruri, alei, promenade, locuri de recreere și parcuri în locul spațiilor betonate de relaxare și agreement
 • Amenajarea unor perdele de protecție de vegetatie la limita de demarcație cu aeroportul Henri Coandă, cu calea ferată, cu DN Centura București și DN1, pentru a conferi mai multă siguranță participanților la traficul rutier și feroviar și protecție contra noxelor și a poluării fonice 
 • Creșterea cantității de deșeuri reciclabile de la 2,8 tone în 2019 (dintr-un total de 15,5 tone) la 7,5 tone la nivelul anului 2024, ceea ce corespunde cu nivelul prevăzut în legislație, extinderea colectarii selective pentru materialele de sticlă și trecerea la colectarea separată pe tip de deșeu
 • Reducerea până la eliminare a ambroziei, prin obligarea proprietarilor și deținătorilor de terenuri să efectueze lucrări de prevenire, combatere și distrugere 
 • Modernizarea sistemului de termoficare, inclusiv prin luarea în considerare a energiilor regenerabile (energie solara și geotermala), combinarea soluțiilor și producerea de energie termică în cogenerare, în vederea reducerii și chiar eliminării subvențiilor alocate costurilor cu energia termică și electrică și a emisiilor de noxe.

Reușita proiectelor nu poate avea loc decât în strânsă colaborare și cu sprijinul autoritățile naționale, județene și locale din localitățile învecinate. În acest sens, Primăria și Consiliul Local vor stabili parteneriate durabile și solide, cu instituțiile responsabile de la toate nivelurile, asigurându-se de o dezvoltare coerentă a orașului și regiunii.

Primăria va utiliza la maximum toate resursele financiare disponibile, din venituri locale, fonduri naționale și europene. Acestea vor fi direcționate cu prioritate spre proiectele majore de dezvoltare a comunității și orașului.

Ne vom asigura că întreaga activitate a Primăriei și viața comunității se vor desfășura în spiritul și litera legii și că CETĂȚENII vor fi protejați de abuzuri de orice fel.

Pentru a putea realiza o SCHIMBARE metodică, este nevoie ca administrația să funcționeze pe PRINCIPII NOI.

Rezultatul firesc al bunei guvernări vor fi prosperitatea și creșterea calității vieții.