Aproape jumătate din locuitorii orașului Otopeni (43%) au vârsta cuprinsă între 0 și 35 ani, iar numărul de copii între 0 și 4 ani aproape s-a dublat între 2010 și 2020. Cererea  de servicii educative de bază și suplimentare este în creștere. În lipsa unui sistem  public adecvat de îngrijire și educare a copiilor mici, familiile au greutăți în a reconcilia viața de familie cu viața profesională. 

Nu există nicio creșă de stat, iar copiii sub 3 ani sunt acceptați doar în grădinițele private, posibil prin derogare de la condițiile de autorizare și, în orice caz, nu de la cele mai mici vârste. Supraaglomerarea  grădinițelor și școlii impune identificarea și construirea de spații suplimentare și atragerea de personal de îngrijire și cadre didactice suplimentare. Programe de tip after school (școală după școală) sunt oferite doar de instituții private în număr insuficient și în afara sistemului public de învățământ, obligând părinții la soluții improvizate de supraveghere a copiilor și sprijin la teme pentru perioada cât ei sunt încă ocupați la locurile de muncă. 

Deși rezultatele elevilor din liceul teoretic Ioan Petruș sunt superioare altor unități din județul Ilfov, el nu este încă o alternativă la liceele de elită din București către care se îndreaptă elevii cu note mari la evaluarea națională pentru clasa a VIII-a (50 din cei 188 elevi admiși la evaluarea națională 2020 au obținut media generală peste 9). Doar 76 din cei 115 absolvenți ai Liceului Ioan Petruș au trecut cu succes examenul de bacalaureat. Rezultatele școlare pot fi îmbunătățite prin atragerea, menținerea și mai buna pregătire a cadrelor didactice. In plus, criza COVID a pus în evidență slaba pregătire a cadrelor didactice pentru interacțiunea online cu copiii.

Alianța USR PLUS Otopeni propune o serie de acțiuni care vor contribui la creșterea generală a calității vieții locuitorilor orașului, prin oferirea unor servicii educative superioare, aproape de domiciliu la orizontul anului 2024.

 

Construirea unei creșe

Dimensiunea orașului impune existența unor spații dedicate îngrijirii și educării copiilor antepreșcolari. O nouă construcție dedicată va respecta toate standardele impuse. Ea va putea primi 150 copii între 1 an și 3 ani. Având în vedere pașii administrativi necesari, construcția poate fi finalizată către finalul viitoarei legislaturi (2020 – 2024).   Până atunci și pentru a satisface complet cererea de servicii de creșă, vom adopta soluții de creștere graduală a accesului copiilor, respectiv: folosirea unor spații publice insuficient valorificate și aflate în proprietatea Primăriei și convertirea lor în creșă, cu niște modificări minime și oferirea de cupoane sociale familiilor aflate într-adevăr în nevoie și care nu își permit să dea copiii la creșe private.

 

After school (Școală după școală)

Vom organiza pe lângă Liceul Ioan Petruș progamul Școală după Școală pentru copiii din ciclul primar.  Se vor identifica, renova și adapta spațiile de funcționare necesare. Programul va vea o capacitate de 500 elevi și va funcționa inițial în spații publice disponibile care vor fi renovate și adaptate. Acesta va dispune de minimum 40 săli de clasă și spațiile anexe aferente. În colaborare cu  Inspectoratul Județean Ilfov se va recruta personalul didactic și nedidactic necesar. 

Din resurse locale se vor finanța costurile de reabilitare/construire a spațiilor necesare, întreținerea acestora, transportul elevilor (acolo unde va fi cazul) și a eventualele cheltuieli cu salariile. Masa caldă va fi oferită contra cost. Pentru copiii provenind din familii dezavantajate, costul mesei va fi acoperit din resurse asigurate de la bugetul local. Pentru stimularea personalului didactic și nedidactic participant la program, se va oferi și acestora masa caldă.

 

Programe de formare și motivare pentru cadrele didactice

Una din condițiile pentru asigurarea unui învățământ local de calitate este existența și continuitatea unor cadre didactice bine pregatite și în formare continuă.

La nivelul autorității locale se va înființa un fond pentru cursuri de formare a cadrelor didactice, în special pentru utilizarea noilor tehnologii informaționale la orele de curs cu prezență fizică și la distanță, pentru aplicarea de metode didactice creative și evaluarea constantă a performanțelor școlare. In anul școlar 2020/2021 se va demara prima clasă pilot în sistem digital, urmând ca el să fie extins la celelalte clase pe măsura achiziționării echipamentelor și a formării profesorilor (2021-2024).

Cadrelor didactice care doresc să se stabilească sau predau deja în Otopeni dar fac zilnic naveta li se vor acorda facilități și stimulente financiare.  Stimulentele vor acoperi, total sau partial, costurile de transport, precum și o masă caldă. Cadrelor didactice care vor să se stabilească în Otopeni li se vor acorda locuințe speciale.

 

În viziunea Alianței USR PLUS toate acțiunile care vor fi întreprinse vor avea în vedere înființarea, la nivelul anului 2030 a unui campus educațional în Otopeni care va cuprinde toate infrastructura necesară pentru servicii educaționale de bază și complementare tuturor copiilor din localitate începând cu vârsta de un an.